YKSILÖLLINEN FYSIOTERAPIA

Fysioterapeutin tekemä tutkimus, ohjaus ja terapia

  • kertaluonteinen fysioterapeuttinen tutkimus lausuntoineen

  • harjoitusohjelman laatiminen

  • fysioterapiatarpeen arviointi

  • toimintakykytesti

  • apuvälineen tarpeen arviointi

  • neurologisen asiakkaan jatkokuntoutus

  • vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • tarvittaessa myös kotikäynteinä

ASIANTUNTIJAPALVELUT
  • Opiskelijoiden ohjaus

  • Konsultaatiot, osallistuminen työryhmiin